Thư bệnh nhân tới BS. SVCC

“My friends call me wonder lust because I love traveling every time I am free. Being through the treatment was like a long journey I took. From the beginning that I was diagnosed as breast cancer stage 3 to the last sess...
Xem thêm

Chia sẻ của chị Võ Thị Rực

Tôi tên là Nguyễn Thị Rực, quê Bến Tre. Tôi được chuẩn đoán Ung thư vú giai đoạn 1. Tôi muốn chia sẻ cho các bạn trải nghiệm của mình, trong đó thuận lợi lớn của tôi trong việc đánh bại căn bệnh ung thư vú đó là nhờ phá...
Xem thêm