Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh

Địa chỉ:

22 Nguyễn Văn Thoại, Quận Tân Phú, TP HCM

Bệnh viện ung bứu

Địa chỉ:

Bệnh viện bình dân

Địa chỉ:

44 Cống Quỳnh, Quận 1, TP HCM

Bệnh viện đa khoa quận Thủ Đức

Địa chỉ: