Sản lượng thóc lúa năm 2020 dự kiến đạt 43,5 triệu tấn - Tạp chí Đừng Lo

Sản lượng thóc lúa năm 2020 dự kiến đạt 43,5 triệu tấn

Ngày 18/3, Bộ NN&PTNT đã có báo cáo Chính phủ về kế hoạch sản xuất lúa gạo năm 2020. Thông quá đó dự kiến sản lượng lúa thóc năm 2020 sẽ đạt mốc 43,5 triệu tấn.

Máy liên hợp đang thu hoạch lúa

Thu hoạch lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long

Kế hoạch cụ thể

Theo Bộ NN&PTNT, trong thời gian 6 tháng đầu năm 2020, toàn bộ lúa vụ Đông Xuân cả nước sẽ được thu hoạch. Sản lượng dự kiến đạt khoảng 20,1 triệu tấn thóc. Trong đó các tỉnh phía Bắc là 6,9 triệu tấn, các tỉnh phía Nam là 13,2 triệu tấn.

Trong thời gian 6 tháng cuối năm 2020, toàn bộ lúa vụ Hè Thu, vụ Mùa, vụ Thu Đông cả nước được thu hoạch với sản lượng dự kiến là 23,4 triệu tấn thóc. Trong đó, sản lượng của các tỉnh phía Bắc là 6,2 triệu tấn, các tỉnh phía Nam là 17, 2 triệu tấn.

Nhu cầu lương thực thế giới có biến động

Theo dự báo của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO), sản lượng lúa thế giới năm 2020 có thể giảm khoảng 2,7 triệu tấn, trong khi nhu cầu tăng 3,7 triệu tấn. Trong khi đó dịch cúm CoVid-19 có thể tác động đến sản xuất, xuất khẩu của một số quốc gia như: Trung Quốc, Ấn Độ.

Nhu cầu lương thực trong nước cũng như thế giới có thể sẽ tăng do một số quốc gia và người dân có thể mua để tích trữ. Do đó, Bộ NN&PTNT sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường để có thể điều chỉnh tăng diện tích lúa (nếu có thể).

Trước mắt, Bộ NN&PTNT sẽ tập trung chỉ đạo xác định khung thời vụ, vùng xả lũ, cơ cấu giống cây trồng và các giải pháp kỹ thuật phù hợp cho vụ Thu Đông đảm bảo duy trì diện tích, năng suất và khung thời vụ thu hoạch tốt nhất để có thể sản xuất sớm vụ Đông Xuân 2020 – 2021, nhất là tại các tỉnh, TP khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Lâm Nguyễn

Tìm kiếm

+