xuất khẩu

Sản lượng thóc lúa năm 2020 dự kiến đạt 43,5 triệu tấn

Ngày 18/3, Bộ NN&PTNT đã có báo cáo Chính phủ về kế hoạch sản xuất lúa gạo năm 2020.

2 năm ago