Dr. Seah Ai-Lin Aileen

Bác sĩ Ngoại khoa
(Chuyên về Đại Trực Tràng)

Position: Cố vấn cấp cao