Dr. Mikael Hartman

Bác sĩ Ngoại tổng hợp
(Chuyên về Ung thư Vú)

Position: Cố vấn cấp cao