Dr. Dean Koh

Bác sĩ Ngoại khoa
(Chuyên về Đại trực tràng)

Position:  Cố vấn cấp cao