Dr. Charles Tsang Bih Shiou

Bác sĩ Ngoại khoa
(Chuyên về Đại trực tràng)

Position: Cố vấn cấp cao