BS. Phùng Ngọc Thư

Chẩn đoán hình ảnh

Position: Chuyên khoa I

Email: thu.phung@vimscompany.com