BS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Chuyên khoa Ung Bướu

Position: Chuyên khoa II

Email: thuy.nguyen@vimscompany.com