BS. Lê Hồng Cúc

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Position: Chuyên khoa II (Hợp tác)

Email: cuc.le@vimscompany.com