H5N1

Hà Tĩnh – Tiêm trước 250.000 liều cúm A/H5N1

Trước nguy cơ dịch cúm gia cầm xẩy ra trên địa bàn, 5 địa phương ở Hà Tĩnh đã chủ…

2 năm ago