CDC Quảng Nam được khẳng định kết quả xét nghiệm SARS- CoV-2 - Tạp chí Đừng Lo

CDC Quảng Nam được khẳng định kết quả xét nghiệm SARS- CoV-2

Phòng xét nghiệm của CDC Quảng Nam được phép khẳng định kết quả xét nghiệm các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

CDC Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Ngày 5/8, TS Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC Quảng Nam) cho biết, Viện Pasteur Nha Trang đã có Quyết định số 1830/QĐ-IPN về việc công nhận phòng xét nghiệm của CDC Quảng Nam được phép khẳng định kết quả xét nghiệm các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Theo quyết định này, công nhận Khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng của CDC Quảng Nam được phép khẳng định các trường hợp SARS-CoV-2 dương tính trên địa bàn tỉnh; thực hiện khẳng định cho các địa phương khác khi có yêu cầu và báo cáo số liệu xét nghiệm theo quy định hiện hành.

Việc công nhận phòng xét nghiệm của CDC Quảng Nam được phép khẳng định kết quả xét nghiệm giúp người dân yên tâm, được xét nghiệm đúng địa chỉ và bảo đảm.

Tấn Thành – Chí Đại

Tìm kiếm

+