TIÊU CHẢY TRONG KHI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

Tiêu chảy là đi ngoài nhiều lần hơn bình thường. phân thường có thể là mềm hoặc lỏng như nước. một số điều trị ung thư có thể gây tiêu chảy. Những điều trị này bao gồm một số loại thuốc hóa trị, một số điều trị chống ung...
Xem thêm

NHỮNG CÂU THƯỜNG HỎI VỀ HÓA TRỊ

Quý vị có thể lo lắng về việc phải hóa trị, nhưng nhiều người kiểm soát việc này rất tốt trong thời gian điều trị. Hỏi bác sĩ hoặc điều dưỡng của quý vị xem nên trông chờ điều gì và quý vị có thể tới đâu để được giúp đỡ...
Xem thêm

NHIỄM TRÙNG TRONG KHI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

Trong hóa trị, lượng tế bào neutrophils ở một số người bị xuống mức thấp. Đây là các tế bào bạch cầu giúp cơ thể quý vị chống lại nhiễm trùng. Khi số tế bào neutrophils bị xuống mức thấp người ta gọi đó là chứng giảm bạc...
Xem thêm

BUỒN NÔN VÀ BỊ NÔN ÓI TRONG KHI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

Một số người khi được hóa trị thỉnh thoảng cảm thấy buồn nôn và bị nôn ói trong thời gian điều trị. Một số người khi được xạ trị hoặc điều trị bằng liệu pháp trọng điểm cũng có thể bị vấn đề này. Q: Tôi có khả năng bị b...
Xem thêm