Tầm soát ung thư

GÓI KHÁM CHUYÊN SÂU / SPECIALIST PACKAGES
Gói tầm soát bệnh lý tiền liệt tuyến Prostate Screening
1. Khám lâm sàng 1. Doctor Consultation
2. Các xét nghiệm 2. Laboratories/ Tumor marker
tPSA Total Prostate Specific Antigen
fPSA Free Prostate Specific Antigen
3. Các khảo sát 3. Imaging Service
Siêu âm tiền liệt tuyến qua thành bụng Abdominal Sonography
Gói tầm soát ung thư vú Breast Cancer Screening
1. Khám lâm sàng 1. Doctor Consultation
2. Các xét nghiệm 2. Laboratories/ Tumor marker
Định lượng CA 15.3 CA 15.3
3. Các khảo sát 3. Imaging Service
Siêu âm tuyến vú Breast Ultrasound
Chụp nhũ ảnh Mammography
*Xác định đột biến gen BRCA1 & BRCA2 *BRCA1 & BRCA2 mutation test
Gói tầm soát ung thư cổ tử cung Cervical Cancer Screening
1. Khám lâm sàng 1. Doctor Consultation
2. Các xét nghiệm 2. Laboratories
Phết cổ tử cung bằng kỹ thuật Thinprep Thinprep
HPV genotype Real-time PCR (HPV-PCR) HPV- PCR
3. Các khảo sát 3. Imaging Service
Siêu âm đầu dò âm đạo Transvaginal Ultrasound
Soi cổ tử cung Colposcopy  
Gói tầm soát ung thư buồng trứng Ovarian Cancer Screening
1. Khám lâm sàng 1. Doctor Consultation
2. Các xét nghiệm 2. Laboratories/ Tumor marker
Định lượng CA 125 CA 125 (Ovary)
3. Các khảo sát 3. Imaging Service
Siêu âm đầu dò âm đạo/ trực tràng Transvaginal Ultrasound/ Transrectal Ultrasound
Gói tầm soát ung thư dạ dày, đại tràng, trực tràng Colorectal Cancer Screening
1. Khám lâm sàng 1. Doctor Consultation
2. Các xét nghiệm 2. Laboratories/ Tumor marker
Định lượng CA 19-9 CA 19-9
Định lượng CEA CEA
Tìm máu trong phân (FOB) Fecal Occult Blood
3. Các khảo sát 3. Imaging Service
*Nội soi dạ dày – đại tràng gây mê *Gastro-coloscopy under anesthesia
Gói tầm soát ung thư gan Liver Cancer Screening
1. Khám lâm sàng 1. Doctor Consultation
2. Các xét nghiệm 2. Laboratories
Kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) Hepatitis B antigen
Kháng thể bề mặt viêm gan B (HBsAb) Hepatitis B antibodies
Kháng thể viêm gan siêu vi C (HCVAb) Hepatitis C antibodies
Định lượng AFP AFP
3. Các khảo sát 3. Imaging Service
Siêu âm bụng Abdominal Ultrasound
Gói tầm soát ung thư phế quản – phổi Lung Cancer Screening
1. Khám lâm sàng 1. Doctor Consultation
2. Các xét nghiệm 2. Laboratories/ Tumor marker
Định lượng CYFRA 21-1 CYFRA 21-1
Định lượng CEA CEA
3. Các khảo sát 3. Imaging Service
CT scan vùng ngực liều tia thấp Chest LDCT
*Nội soi phế quản – phổi *Bronchoscopy
* Những xét nghiệm có thể được thực hiện dựa theo độ tuổi, tình trạng bệnh sử cá nhân và gia đình theo chỉ định của bác sĩ.

* Các dịch vụ không bao gồm trong gói