NHIỄM TRÙNG TRONG KHI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

Trong hóa trị, lượng tế bào neutrophils ở một số người bị xuống mức thấp. Đây là các tế bào bạch cầu giúp cơ thể quý vị chống lại nhiễm trùng. Khi số tế bào neutrophils bị xuống mức thấp người ta gọi đó là chứng giảm bạc...
Xem thêm