nhiễm trùng khi điều trị ung thư

NHIỄM TRÙNG TRONG KHI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

Trong hóa trị, lượng tế bào neutrophils ở một số người bị xuống mức thấp. Đây là các tế bào…

5 năm ago