Dr. Seah Ai-Lin Aileen

Cố vấn cấp cao

  • Tốt nghiệp Cử nhân Y Khoa & Cử nhân Phẫu Thuật (Năm 1995).

  • Tham gia khóa đào tạo về Bác sỹ Phẫu Thuật của Edinburgh (ngày 02 tháng 02 năm 2001) và đào tạo chuyên ngành Phẫu thuật Ruột và Trực tràng (từ ngày 01/07/2003 đến 30/06/2014).